H Ö G V A D S framtidEn sak tror jag vi alla är överens om och det är att politikerna i vår kommun inte ser att vi finns här nere i södra delen. Det är bara tal om nedläggningar och nu har vi varit tysta för länge. Det är dags att sätta ner foten. Av Svenljunga kommuns invånare så bor en stor del i den södra delen, det vill säga en stor del av oss som betalar skatt till kommunen.
Skolfrågan har nu seglat upp igen och det har som bekant beslutats att minst en skola i Högvad ska läggas ned. (M) och (S) har allierat sig i skolfrågan och driver stängningen av våra skolor på landsbygden med påtaglig arrogans och okunskap gällande skolornas betydelse för att aktivt arbeta för en expansiv utveckling av kommunen. Beslutet om skolnedläggning har fattats utan riktiga underlag. Vi tycker att det bör göras en riktig konsekvensanalys och räknas på vad alla tre skolorna kostar, vad 2 skolor kostar och vad en skola kostar, oavsett om det bara blir en skola kvar eller som vi alla kommer kämpa för att alla skolor får vara kvar. Vi tycker dessutom att politikerna bör göra en riktig utredning om vad skolskjutsar kostar, vad hyran är för skolorna, vad det kostar att bygga en ny skola i Högvad kontra att ha kvar de befintliga skolorna, vad alla skolor i kommunen kostar, behöver det byggas ut eller byggas ny skola på annat ställe om en skola i Högvad läggs ned osv. innan politikerna fattar ett slutgiltigt beslut.

Missnöjet är även stort över att det inte satsas på renoveringar eller nybyggnationer i vår del av kommunen. Svenbo vill satsa och är också beredd att göra det och våra privata markägare har gått med på att sälja av mark för att det ska byggas mer runt våra sjöar, trots det så sätter våra kommunpolitiker käpparna i hjulet för oss. Om det nu inte satsas på lägenheter i de södra delarna så kan man ju tänka sig att vi åtminstone borde få lägre hyra, men icke, lägenheterna är lika dyra som i de norra delarna, ibland till och med dyrare här.
För att inte nämna kollektivtrafiken som är under all kritik och vad kommer tillexempel hända med Toftalyckan och Hagabacken framöver?
Nej, nu stänger man skolor och drar bland annat in på den öppna verksamheten för våra gamla, för att spara?! En annan sak som oroar oss är att det inte satsas på företagen här nere i söder, istället plöjer man ner mängder med pengar i norra delen.
I en svår ekonomisk tid som denna. Vad kan vi göra?
Vi diskuterade att det skulle startas ett parti, men vi kom fram till att tiden är knapp. Det är snart val. Vi allihop kan i alla fall tänka på vilka politiker vi röstar på, vi kan även gå in på kommunens hemsida och lägga ett medborgarförslag, som innebär att man ger en synpunkt och/eller ett klagomål. Vi kommer även att sammanställa frågor som vi vill ha svar på från våra politiker.

Nu är dags att våra politiker börjar ta sitt ansvar och inser vikten av att satsa på alla orter i kommunen och ser alla orterna som en helhet. För vad hade Svenljunga kommun tillexempel gjort utan oss skattebetalare i södra delen av kommunen?

 

 

/Sandra genom Holsljunga Byalag