Föreningsråd Holsljunga Byalag 2006-03-28

Plats: Abrahams pub
Datum: 2006-03-28

Närvarande:

Gunvor Svensson (Holsljunga skola föräldraförening)
Marika Lindqvist, Lars Odqvist & Leif Johansson (Holsljunga IF)
Gun Svensson (Holsljunga vävstuga)
Caroline Göthman (Hembygdsföreningen & Röda Korset)
Nils Wisthammar, Inger Lindberg (Hembygdsföreningen + Holsljunga 4H)
Frank Johansson & Annika Wixe (Holsljungahemmet UPA)
Kerstin Liljerup (Holsljunga LRF)
Rolf Järphag (Holsljunga Tennisklubb)
Margaretha Litzell& Tore Lindgårde (Byalaget)§ 1 Dagens ordförande, Margareta Litzell, öppnade mötet.

§ 2 Inger Lindberg valdes till sekreterare.

§ 3 Tore Lindgårde valdes till att justera dagens protokoll.

§ 4 Ordförande gick igenom föregående protokoll. Hon påminde speciellt om (1) att vi skall vara aktiva på vår hemsida, (2) en eventuell aktivitetsdag för att få kunskap om varandra och förhindra konkurrens, (3) att föreningsrådet är ett forum där vi skall låta värdskapet rotera.

§ 5 Alla närvarande får i uppdrag att komplettera föreningsuppgifter under kvällen så att Leif kan få in aktuella uppgifter på hemsidan!

§ 6 Trivselbygdens tidning kommer ut i sommar igen. De vill ha en lista på alla evenemang i bygden – manusstopp 3 maj. Utgivningsdag 1 juni. 28 april kommer Tina Hjort och gör ett reportage om Holsljunga. Byalaget har tipsat henne om Campingen, Hjulbåten, Fiskevårdsföreningen, företaget Jord och Skog, Idrottshallen, Dansbanan. Finns det fler idéer – kontakta Margareta!
Spegeln har manusstopp 20 maj, 20 okt – Skriv! Evenemangslista även hit! Överlida har lämnat ett förslag till Holsljunga byalag om att gå ihop om en tidning. Byalaget i Holsljunga ställer sig ännu avvaktande till detta!
Hemsidan hålls väl uppdaterad av Leif. Maila till honom om alla evenemang! Det finns ett ”Forum” på hemsidan där alla föreningar kan ha en egen rubrik. Det är en plats för allmänt tyckande bl a.
Mötet beslutade föreslå alla föreningar: Välj en informationsansvarig

§ 7 Margareta rapporterade från ett informationsmöte i Örsås. Alla byalag var
inbjudna för att få information av IT-ansvarig på kommunen. Det
meddelades bl a att kommunen har planer på att placera en internetdator i
varje samhälle i kommunen till glädje både för kommuninnevånare och
turister. Vi funderade på var den skall placeras och föreslog biblioteket
under vinterhalvåret och campingen under sommarmånaderna.

§ 8 Så följde då den sedvanliga rapporten från varje förening om aktualiteter. Här följer en kort sammanfattning av vad som sades:

Röda korset: Caroline G är ny vice ordf. Skall ha traditionella insamlingar, basar! Kan anordna ”första hjälpen” – kurser om önskemål finns.

Föräldraföreningen: Nu är alla i skolans hus med i föreningen. Skall ha en aktivitetsdag nu under våren, en lördag.

Vävstugan: Förutom vävningen har de månadsträffar med annat innehåll än vävning. De skall försöka ta upp ”Holsljungaduken”.

HIF: I år är det dags för loppmarknad – 7 maj kl 10.00. I augusti hålls den traditionella Holsljungamarschen + knytkalas. Boule spelas på tisdagar kl 14.00

Hembygdsföreningen: Skall i år anordna en ”byavandring” i stället för torpvandring. På förmiddagen den 20 maj har man vårstädning. Skall delta i kommunens nationaldagsfirande med vår nya fana. Midsommar firas traditionellt vid Högelycke. Under sensommaren skall man arrangera en resa.

4H: Man arbetar vidare med klubbmöten regelbundet på söndagar. Man har fått problem med lokal då Hemmet hyrs ut. Ett gäng kommer att åka på årets riksläger som går av stapeln i Hultsfred. Traditionen är sådan att förra årets arrangör skall cykla med en budkavle till det nya lägret! Avfärden från Holsljunga kommer att få en trevlig inramning där man hoppas att Holsljungaborna ställer upp och vinkar av de cyklande.

LRF: Man har ordnat en energikväll. På årsmötet hade man besök av några som sålde Isländsk fisk. De skall börja leverera till Anitas handel. Man vill gärna vara med på Tomtepromenaden. Man har 49 medlemmar.

Hemmet: Driften av Hemmet är väldigt dyr. Man har stora bekymmer, men arbetar oförtrutet vidare med devisen ”Rädda ålderdomshemmet” (från 80-talets kamp) framför sig. Man anser att kommunen bör ta mer ansvar för sin fastighet. Dessutom har hemmetföreningen tagit på sig flera av kommunens uppgifter utan att kommunen betalat skäligt; t ex iläggning av bryggor, gräsklippning av badplatsen, städning av allmän toalett. Föreningen förhandlar med kommunen. Den 14 april är det utomhusstädning. Man fick in 12 svar på enkäten.

Byalaget: Man har fått in lite olika förslag på en Holsljungapryl. Det är bra om det finns lite olika saker i olika prisklass. Just nu arbetar man med en Holsljungabroschyr. Den skall vara klar till sommaren. Man räknar med traditionellt Valborgsfirande vid Campingen. Den 20 maj skall man ha ”Cykelfest” igen. Man har tagit fram mål och visioner och dessa finns på hemsidan. Byalaget har fått en ny styrelse, även denna finns på hemsidan. Man vill gärna delta i Tomtepromenaden igen. Man har haft funderingar på hur man kan utveckla den.

§ 9 Vid föregående möte togs tanken upp om att man skulle försöka anordna en gemensam aktivitetsdag i byn där all föreningar skulle få en chans att presentera sig. Denna tanke togs upp igen under kvällen och man såg att Tomtepromenaden hade fallit så väl ut att man föreslår att den får bli en gemensam angelägenhet för byn med 4H som sammankallande.
Flera föreningar anmälde genast sitt intresse av att var med i promenaden på något sätt. Det spånades lite om hur man kan utveckla Tomtepromenaden: Vävstugan kanske kan ha öppet, hembygdsföreningen kan ha någon station med något historiskt inslag, Röda korset kanske kan ha något med ”första hjälpen” osv.

§ 10 Övriga frågor:

• Tanken lyftes att både banvallen och leden runt sjön behöver ses över. Hur skall vi få detta tillstånd? Kan Leader+ vara ett sätt? Om man vill ha mer information om Leader+ skall man kontakta Rådde gård.

• Hembygdsföreningen har fått ett brev från kommunen där man ombeds tala om om man har några skyddsvärda objekt i socknen. Detta måste meddelas före sista april. De som bl a kommer att få listan är Räddningverket.

• Eftersom socknarna är på väg bort ur vårt medvetande (bl a på grund av att kyrkans församlingar slås samman med varandra) vill hembygdsföreningen föreslå att vi försöker skaffa oss ett sockenvapen. Det är Heraldiska föreningen som vill uppmuntra socknarna att ta fram detta. Nu hoppas vi på att Holsljungaborna kommer med idéer.

§ 11 Nästa möte: 4H kallar till nästa föreningsråd. (Lisa H kontaktar Margareta L angående lämplig tidpunkt).

§ 12 Ordförande avslutade mötet och tackade för ett positivt engagemang för bygden!


© www.holsljunga.com