Föreningsråd Holsljunga Byalag 2005-09-18

Plats: Abrahams pub
Datum: 2005-09-18

Närvarande:

Ingela Johansson (Holsljunga skola föräldraförening)
Sixten Bengtsson & Leif Johansson (Holsljunga IF)
Sten Lennermo & Björn Larsson (Högvads BK)
Gun Svensson (Holsljunga vävstuga)
Anna-Karin Lindgårde Ivarsson, Inger Lindberg & Caroline Göthman (Hembygdsföreningen)
Britt-Marie Andersson (Kyrkorådet)
Gunbritt Axelsson (Kyrkliga syföreningen)
Christer Gustavsson (Holsljungahemmet UPA)
Anders Johansson (Holsljunga Fiskevårdsområde)
Erik Svensson (Holsljunga Röda Kors)
Erik Liljerup (Holsljunga LRF)
Rolf Järphag (Holsljunga Tennisklubb)
Lisa Hedin (Holsljunga 4H)
Margaretha Litzell, Malin Hultstrand & Jörgen Grandén (Byalaget)

1. Dagordning
Dagordningen har gått ut till alla. Av 14 kallade föreningar har 13 hörsammat.

2. Information från Byalaget
Margaretha presenterar syftet med ett föreningsråd och varför kallelsen har gått ut. Tyvärr var det svårt att få vetskap om vilka föreningar som finns. Nästa gång gör vi ett offentligt anslag så att alla blir kallade.
Byalaget har ett antal visioner för framtiden, bl.a.

- bibehållen service med affär, skola och bibliotek
- ökad inflyttning genom attraktivt boende
- förbättrade möjligheter till källsortering genom en utökad återvinningsstation


3. Presentation
Varje förening får några minuter att presentera sin verksamhet

- Holsljunga 4H. Man har klubbmöten nästan varje söndag 17-19 med olika aktiviteter som fiske eller inomhus i idrottshallen. I advent anordnar man Tomtepromenaden i samarbete med Byalaget och LRF

- Holsljunga IF. HIF har hand om ungdomsfotbollen, upp till 15 års ålder då det krävs spelarlicens. HIF driver Stråvi idrottsplats med dansbana, fotbollsplan och klubbstuga. Man anordnar även gympapass i idrottshallen, första gången är gratis prova-på sedan krävs medlemskap i föreningen. Årligen anordnar man Holsljungamarschen, och vart annat år välbesökt loppmarknad.

- Högvads Bollklubb. HBK har hand om seniorfotbollen o Överlida, Mjöbäck och Holsljunga. 2 anläggningar finns att spela på, Hallevi och Stråvi. HBK spelar i division 4.

- Holsljunga vävstuga. För närvarande har man 12 medlemmar men under glansdagarna var den betydligt fler. Verksamheten finns i en lokal i Holsljungahemmet.

- Holsljungahemmet UPA (Hemmetföreningen). Hemmetföreningen har hand om campingen och Holsljungahemmet. I år har Suzanne Josefsson varit anställd på halvtid för att sköta den löpande verksamheten på bl.a. campingen. Tyvärr är det mycket dyra omkostnader med el och olja och kommunen hjälper inte till så mycket när det gäller att sköta badplatsen som är kommunal.

- Hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen har aktiviteter som historievandringar, midsommarfirande, mellandagskaffe filmkvällar osv. I år tilldelades man en fana som finns att låna vid behov. Nu arbetar men med att dokumentera hur det är idag. Man skulle även vilja göra en slags fortsättning på Holsljungaboken som ju slutar på 50-talet. Skriv gärna till hembygdsföreningen om ditt hus historia, vilka har ägt det osv.

- Holsljunga Fiskevårdsområde. Alla som har fiskerätt i Holsjön m.fl. är medlemmar. Man håller på att ta fram en broschyr på svenska, tyska och engelska om fisket i Holsljunga. Alla jobbar ideellt, bl.a. har man planterat in gös i Holsjön.

- Holsljunga LRF. Man har 45 medlemmar. Under vinterhalvåret brukar man anordna studiecirklar i aktuella ämnen och på våren har man en stor avslutningsfest.

- Holsljunga skola föräldraförening. I föreningen finns en representant för varje klass och på varje möte finns en representant från lärarkåren. Man har aktiviteter under hela året, bl.a. anordnar man avslutningen i juni. Medlemskapet hjälper till att sponsra elevernas skolresor. Varje vår har man en röjardag på skolgården.

- Holsljunga tennisklubb. Tyvärr meddelar man att föreningen i stort sätt är död, i år har man inte ens brytt sig om att öppna tennisbanan. Rolf Järphag efterlyser förslag på användningsområden för tennisplanen. Gun Svensson föreslår att den kan användas som lekplats för de barn som är med sina föräldrar på fotbollsträning. Dessa barn brukar leva farligt bakom målburar osv.

- Holsljunga Röd Kors. Internationellt arbetar man med katastrofhjälp, inte välgörenhet. I Holsljunga finns det ca 100 medlemmar. Varje år anordnas en bazar. En uppskattad utbildning i studiecirkelform har varit Hjärt-Lung-räddning.

- Kyrkliga syföreningen. De ca 25 medlemmarna anordnar kyrkkaffe ett antal söndagar varje år. Adventskaffe anordnas även för de boende på Toftalyckan och Klockaregården. Man har även en årlig bazar, nästa år till påsk. Tillsammans med Mjöbäcks kyrkliga syförening åker man varje år på en resa.

- Holsljunga kyrkoråd. Kyrkorådet anordnar temagudstjänster, bl.a. friluftsgudstjänst vid predikostenen. För de små barnen har man kyrkans barntimmar och för de lite äldre kyrkans scouter. Kyrkorådet arbetar för att göra grusgångarna på kyrkogården mer framkomliga för rullstolar och rullatorer. En vision är att få till stånd en minneslund i Holsljunga.

4. Grupparbete
Alla närvarande delas in i tre grupper för att diskutera tre frågeställningar:

1. Hur ska man få föreningslivet mer intressant?
2. Vad kan man göra för att få ungdomar mer intresserade?
3. Finns det ev. förslag på ökad samverkan mellan föreningarna?


I alla tre grupperna diskuterades det flitigt i ca 15 minuter och man kom i stort sätt fram till samma saker i alla tre grupperna.

1. Vi behöver öka kunskaperna om varandras olika aktiviteter. Använd Spegeln och hemsidan till att göra reklam för era evenemang. Sätt upp anslag utanför affären.

2. Anordna en förenings- eller aktivitetsdag för att presentera föreningarnas verksamheter. Det är viktigt att inte bara anordna för ungdomarna utan med.

3. Anordnandet av en aktivitetsdag är ett första steg. Vi bör även kunna samordna våra aktiviteter så att de inte krockar för mycket, vi ska inte konkurrera om medlemmar!

5. Nästa möte

Alla är överens om att detta är ett forum som bör fortgå. Byalaget kommer att kalla till ett nytt möte till våren. Efter det är det önskvärt att värdskapet roterar så att alla föreningarna aktivt arbetar i föreningsrådet.


© www.holsljunga.com 2000-2005