Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2006-01-22

 

Plats Hemma hos Margaretha Litzell
Datum 2006-01-22
Närvarande Margaretha Litzell, Malin Hultstrand, Ulla-Britt Backfisch, Jörgen Grandén, Tore Lindgårde1. Dagordning
Kallelse har utgått i god tid, dagordningen godkänns.

2. Utvecklingsplan
Utvecklingsplan och beskrivning av vår verksamhet finns nu utlagt på hemsidan. Bra jobbat Margaretha och Leif!

3. Byalagets forum på hemsidan
Lisa har en fråga om en informationsskylt om Holsljunga och dess invånare vid rastplatsen utmed 154:an och i korset. - Vi arbetar med den frågan
Leif har en fråga angående att placera en stork utanför hus med nyfödda Holsljungabor. - Byalagets styrelse ställer sig tveksamma till detta, det är en väldigt privat angelägenhet.

4. Luciafirande
Förra året blev det ingen lucia i Holsljunga. Lions hade ingen luciaomröstning o Holsljunga och byalaget hade beslutat att inte bjuda på fika i samband med luciafirandet i skolan.
- Byalaget beslutar att åter igen bjuda på fika i samband med skolans luciatåg. Margaretha pratar med Marie Lennermo om detta och annonsering ska ske i den Spegeln som kommer ut i början av november.

5. Spegeln
Till vilken adress kan man skicka kryptot? Alla bor ju inte i Holsljunga. Spegelnredaktionen får i uppdrag att lägga in en adress dit man kan skicka kryptot.
Från Överlida byalag kommer en förfrågan om vi ska ha en tidning tillsammans. Inte aktuellt tycker styrelsen.

6. Värdinnorna
Värdinnorna Ingela och Suzanne tänker ordna en rejäl ”välkommen-till-Holsljunga”-sammankomst för alla nyinflyttade under 2004 och 2005. Det kommer att bjudas på lättare förtäring (landgång+dricka & kaffe+kaka, glass till barnen).

7. Hemmetföreningen
Hemmetföreningen har problem. Byalaget stöder helhjärtat att de gör en enkätundersökning som tar reda på vad Holsljungaborna anser.

8. Cykelfest
Årets cykelfest går av stapeln den 20 maj.
- Byalaget beslutar att även i år stå för ett eventuellt minus i kassan.

9. Förfrågan från Överlida
B anner på hemsidan På Överlidas hemsida finns en sk reklam-banner. Holsljunga har fått erbjudande att köpa det konceptet från Överlida.
- Styrelsen anser att det inte är aktuellt med betalda reklamplatser på hemsidan.

10. Banvallen
GC-leder längs banvallar är alltid aktuellt. Ett önskemål sedan länge är en mellan Holsljunga och Överlida. Detta har aktualiserats sedan vi bl.a. har en gemensam förening – HBK.
- Margaretha tar på sig att skriva till kommunen igen.

11. Tomter utanför planlagt område
Från kommunen kom en förfrågan om ev. aktuella tomter utanför planlagt område. Margaretha vidarebefordrade frågan till LRF eftersom det i stort sett bara är jordbruksmark. Svaret blev negativt och Margaretha har svarat kommunen.

12. Holsljungafolder
Vi har fått en offert från STT på kostnaderna för arbetet att ta fram och trycka en Holsljungafolder.
- Styrelsen beslutar att anta offerten och beställa 2000 ex av foldern. Margaretha och Jörgen ska hålla kontakten med STT angående utformning, innehåll och layout.

13. Genomgånga v post
Svar på diverse skrivelser till kommunen har inkommit:
- GC-väg längs Hidvägen. Kommunen vidarebefordrade frågan till vägverket som svarar att det tyvärr inte finns några pengar till det än på flera år.
- Trädgårdskompost. Det planeras att uppföras en på Industrivägen under året.
- Återvinningsstation. En utvidgad återvinningsstation är inte aktuell enligt förpackningsinsamlingen.
- Röjning av stormskadad skog på Näset. Kommer att ske nu under vintern.
- Rastplatsen i korset. Kommunens svar är att byalaget har anlagt den därför får byalaget sköta den. Vi lyfter frågan till Föreningsrådet.

14. Årsmöte
Årsmöte kommer att hållas tisdagen den 21 mars kl 19.00 i Abrahams Pub. Byalaget bjuder på kaffe. Annonsering och kallelse i Spegeln.

15. Föreningsråd
Nästa föreningsråd blir tisdagen den 28 mars kl 19.00 i Abrahams Pub. I Spegeln ska det finas en uppmaning till alla att komma med frågor om det mesta till sina föreningar att ta med sig.

16. Nästa möte
Nästa möte beslutas efter att årsmötet har varit.


Margaretha Litzell Malin Hultstrand
Ordförande Sekreterare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com