Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2005-11-13

 

Plats Hemma hos Ulla-Britt Backfisch
Datum 2005-11-13
Närvarande Margaretha Litzell, Camilla Ekman, Malin Hultstrand, Ulla-Britt Backfisch, Tore Lindgårde1. Dagordning
Dagordningen delas ut och godkänns av samtliga närvarande.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks snabbt igenom och följdes upp.

3. Trivselbygdens möte
Margaretha har varit på möte med trivselbygden där man har röstat fram årets trivselbygdare. Priset skall delas ut vid en ceremoni senare i höst.
- Byalaget vill som en gest utse årets Holsljungaförening. Styrelsen beslutar att tilldela Holsljunga 4H en check på 3 000 kr

4. Vykort och t-shirtar
Tore har haft lite svårt att sälja t-shirtarna, kom igång lite sent. Det finns ca 20-25 st kvar. Malin ska stämma av med Suzanne på campingen och Anitas handel hur det har gått med vykortsförsäljningen.

5. Skylten vid rödljuset
Skylten behöver uppdateras och eventuellt flyttas till en bättre plats, t ex vid Lövsta. Holsljunga företagarförening har köpt och gjort skylten. Allt som handlade om företagarföreningen övergick till byalaget när föreningen la ner, men vi ska höra oss för med Ove eller Bernt om detta även gäller skylten.
- Malin ska höra med kommunen om det finns planer på en skylt om Holsljunga vid Lövsta, liknande den om Överlida/Mjöbäck.

6. Deponeringsstationen/ trädgårdskompost

Margaretha får i uppgift att sätta ihop en skrivelse till kommunen om en med central trädgårdskompost.

7. Holsljungabroschyr

Vi funderar på att ta fram en broschyr om Holsljunga. Den ska inte vara säsongsbetonad utan vända sig till bl. a. nyinflyttade och turister. Det ska stå om föreningar, företagare, utflyktsmål osv. Margaretha ska driva frågan vidare och bl a begära en offert från STT om de kan göra hela broschyren med innehåll, layout och tryckning.

8. Toan vid rastplatsen på Lövsta
Själva toaletten är mkt sliten. En ny finns och kommer antagligen hit till våren.

9. Spegeln
Mycket beröm har kommit om Spegeln.

10. Tomtepromenaden 3 december
Styrelsen hjälps åt den 3 december på tomtepromenaden. Start från kl 14. Vi samlas vid trevägskorsningen på näset från byn 13.45. Jörgen fixar glöggkokare och gryta. Tore och Jörgen fixar marknadsståndet + belysning. Ullabritt fixar glögg och pepparkakor + russin. Margaretha fixar brasa och muggar.
Byalaget beslutar att betala hälften av den totala kostnaden för marschaller på tomtepromenaden. Lisa Hedin (4H) är informerade och ansvarar för detta.

11. Skitgubbefest
Fest för medarbetarna som ställer upp på Lövsta rast plats + alla i styrelsen inbjudes till Abrahams Pub fredagen den 2 december kl 19.00. Inbjudan kommer v. 46

12. Välkommen till Holsljunga
Vi har ett förslag på hur vi ska kunna uppmärksamma all nyinflyttade i Holsljunga. Den 6 juni varje år skulle byalaget kunna bjuda alla nyinflyttade på rejälare fika/lunch nere vid campingen. Detta kanske kan kombineras med något annat, t ex uppvisning av veteranfordon eller något liknande. Vi ska arbeta vidare med denna frågan.

13. Utvecklingsplan

Margaretha har skrivit ihop kortfattat om Byalagets verklighet och visioner. Detta är ett råmaterial och Margaretha ber alla i styrelsen att rätta eller göra tillägg till detta. Detta är en typ av utvecklingsplan som senare kan läggas på hemsidan eller användas i andra sammanhang.

14. Nästa möte
Nytt styrelse möte blir den 22 januari 2006 kl. 17 på Stomskulle

15. Övrigt
Hemmetföreningens ordf Christer Gustavsson bad Margaretha att ta upp och informera om hemmetföreningens situation. De har svårt att få ihop folk till styrelsen samt att de har höga ekonomiska omkostnader för drift och underhåll.

Margaretha Litzell Malin Hultstrand
Ordförande Sekreterare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com 2000-2005