Styrelsemöte Holsljunga Byalag 2005-06-19

 

Plats: Campingens café
Datum: 2005-06-19
Närvarande: Margaretha Litzell, Camilla Ekman, Malin Hultstrand, Jörgen Grandén, Tore Lindgårde

§ Ärende Beslut

1. Dagordning. Kallelse med dagordning har gått ut till alla på ett acceptabelt sätt. Dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll. Malin läste snabbt upp föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

3. Cykelfesten 050528. 14 par hade anmält sig till cykelfesten så med ”värdparen” Margaretha & Ulf och Lena & Göran blev det totalt 32 personer. Det var ett mycket lyckat arrangemang (läs mer i Spegeln!). Styrelsen beslöt vid förra mötet att stå för en eventuell minus-post. Resultatet blev – 770 kr. Blir det fler anmälda nästa år bör det gå runt.
Styrelsen kom överens om att värdskapet för cykelfesten skall ligga hos två par i rullande turordning. Nästa års cykelfest skall arrangeras av Lena & Göran + ett nytt par. 2007 skall detta paret + ett nytt arrangera och så skall det löpa från år till år (varje par arrangerar festen två år i rad).

4. Sommarmusik i Kind. Musikskolans satsning tillsammans med Leader +, Sommarmusik i Kind, ska spela på campingens café söndagen den 26 juni. Caféet kommer att bjuda musikerna på fika. Byalaget skall köpa en blomma att överlämna.

5. Spegeln. Spegeln har äntligen kommit ut efter lång väntan! Malin Hultstrand har hjälpt till att få ordning på den och skall fortsätta med det.
Det bör finnas ett antal ex av Spegeln som inte har distribuerats, vart har de tagit vägen? När de kommer fram ska de finnas tillgängliga på vandrarhemmet och campingen.

6. 4H lägret. Ska byalagets styrelse göra en insats under lägret? Nej, vill man hjälpa till så gör man det privat.

7. Holsljunga-souvenir. Det har kommit ett förslag från Hembygdsföreningen om att vi kanske ska ta fram en ”Holsljunga-pryl” i samarbete med dom. Vi föreslår att vi utlyser en tävling i nästa nummer av Spegeln och att beslut sedan tas på nästa årsmöte. Tore ska prata med Hembygdsföreningen om detta.

8. Trivselbygdens tidning. Trivselbygdens tidning har kommit ut med en mycket fin framsida, två bilder från Holsljunga! Tore berättade att han förra året stod och delade ut tidningar på rastplatsen och att de gick åt som smör i solsken. Skulle man kunna bygga ett tidningsställ med tak och placera det där? Tore ska kolla upp lite olika alternativ.

9. Näset. Nästan hela slingan är nu klar med ny täckbark. Ett stort tack till ALLA som har hjälpt till!

10. Parkmöbler. Vi har fått till oss två gröna bänkar från kommunen och Arne Terol har renoverat byalagets egna. Hur skall vi vinterförvara dessa? Margaretha skall fråga Göran Svensson om han kan förvara två på Special, en kan stå i kommunalhusets källare och den som står utanför affären ska vi höra med Anita om hon tar hand om.

11. Genomgång av inkommen post.

- Skrivelse från kommunen om Riksmarschen. Denna fråga skall lyftas vid ett föreningsråd.
- Lena Åström som har varit byalagens kontakt på kommunen har slutat. Tills vidare kan vi i stället kontakta Sture Sandqvist.
- En inbjudan har kommit att vara med på Bo-mässan i Svenljunga i höst. Vi tycker att det är en sak för Trivselbygden.

12. Föreningsråd. Intresse till ett föreningsråd verkar finnas bland övriga föreningar i Holsljunga. Vi föreslår att vi bjuder in till möte den 18 september klockan 19.00 på Abrahams pub. Malin och Margaretha ska fixa en inbjudan.

13. Visioner/framtids-projekt för Holsljunga.
Inbjudan hade kommit från Mjöbäcks Sparbanks styrelse att komma till dom och diskutera visioner och framtidsprojekt. Margaretha, Jörgen och Malin var där den 2 juni och hade ett mycket bra samtal. Vad som kom upp var bl a bildandet av ungdomsråd och föreningsråd, hur vi ska kunna ha bibehållen service och öka inflyttningen. Turism, cykelfest, information osv.
En del av dessa punkter kan man lyfta direkt till föreningsrådet och arbeta med tillsammans, t ex ungdomsrådet som bör vara en samprodukt.

14. Övriga frågor.
- Holsljungas utvecklingsplan ska gås igenom redaktionellt av Margaretha och läggas ut på hemsidan.
- Cykelbana längs banvallen. Svårt att genomföra då marken inte ägs av kommunen. Men vi behåller frågan aktuell i alla fall.
- Det finns inga vykort kvar att sälja. Jörgen ska kolla upp kostnaden för att trycka upp nya. Dessa bör kunna finnas till försäljning hos Anita och på campingen. Formen för försäljandet löser vi när det blir dags.
- Jörgen har ett antal t-tröjor från Trivselbygden kvar. Dessa kostar 50 kr. Tore tar på sig att sälja dessa.
- Styrelsen delegerar till Margaretha och Tore att själva fatta beslut om utgifter under 200 kr, t ex blommor för uppvaktning.
- Anslagstavlan utanför kommunalhuset – den frågan lyfts till föreningsrådet.

15. Nästa möte. Nästa möte blir den 18 september kl 18.00 på Abrahams pub (innan föreningsrådet).

Margaretha Litzell Malin Hultstrand
Ordförande Sekreterare

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© www.holsljunga.com 2000-2005