Årets Tomtepromenad på Näset
Klicka här för att se resultat & rätta svar från promenaden

<-Många att servera glögg till!

Pristagare Hanna ->

<-Det gick även åt en del korv i kylan

Pristagare Elsa ->

<-Var man snäll, fick man paket av tomten

Pristagare Felix->