Information från Webmaster

Så här är det tänkt att www.holsljunga.se skall fungera.

Alla föreningar som är anslutna till www.holsljunga.se underhåller och uppdaterar sina ”egna sidor”. Detta innebär att varje förening ansvarar för riktighet och aktualitet i det material som är publicerat på resp. förenings sida.
Om du hittar felaktigheter eller inaktuella uppgifter, tveka inte att skicka ett mail till den förening det gäller. På föreningens KONTAKT sida, hittar du all information om hur du kontaktar aktuell förening.

Vill du att din förening också skall vara ansluten till www.holsljunga.se? Skicka då ett mail till Webmaster eller kontakta Byalaget, för mer info. Välkommen att ansluta din förening!


Skötsel och uppdatering av teknisk art, på hela webplatsen, hanteras av Webmaster.
Innehåll, redigering och aktualitet gällande Byalagets sidor, hanteras av Byalaget.

Om du har idéer eller har synpunkter gällande Byalagets hemsida, är du välkommen att skicka ett mail till webmaster@holsljunga.se eller kontakta Byalaget via mail byalaget@holsljunga.se
Om du hittar felande länkar eller andra fel, kontakta Webmaster för korrigering.