HOLSLJUNGA BYAHUS TALLHAGA

Då var årsmötet 2018 avklarat för denna gång. Styrelsen består av,

Ordf. Gösta Karlsson,
Bo Ehn, Bernhard Backfisch, Marika Lindqvist, Kajsa Johansson,
Frank Johansson och Albin Wilson.
Suppleanter är Ida Johansson och Margaretha Karlsson.

Föreningen gick back med 25 000 kr då grundtaxan för vatten/avlopp står för nästan hälften🤨och resten el/värme. Årsmötet beslöt att föreningen ska ha en medlemsavgift på 100 kr per person och 200 kr per familj som kan ge rabatt vid hyra av lokal när det blir klart. Sen finns inget som hindrar att vi mer än gärna tar emot bidrag som kan hjälpa till med ekonomin. 

Verksamhetsåret präglades av en hel del diskussion om husets utformning efter renovering. Bygglovsansökan inlämnades under hösten och idag kom beskedet om att det var beviljat vilket gör att vi kan komma igång. Ett stort arbete har ekonomigruppen med att söka pengar från flera olika håll för att projektet skall gå i lås och byggruppen med att planera om och tillbyggnad.
Vi kan också rapportera att 13 personer under februari gjorde ett studiebesök i Borgunda för att se och höra hur de gjort för att få till sitt fina ”Allas hus”. Riktigt i den klassen kommer vi inte upp i men det var ett mycket givande och inspirerande besök som vi säkert kommer att ha god nytta av, bl.a. med utbyte av tips och idéer.
Framför allt hade de ett enormt stort stöd och hjälp av folk i byn vilket vi hoppas få här också. Landsbygdens invånare är ju kända för att ska man få något så får man göra det själva.

Holsljunga och Borgunda har ungefär lika många invånare så på så sätt är vi lika.😊

Medlemsavgift och övriga bidrag betalas in på
Bankgiro 353-0706 eller Swish på nummer 1236837413.

Vartefter pengarna kommer in förs det in på en medlems och/eller bidragslista. Tilläggas bör att man kan bo var som helst i världen för att bli medlem eller på annat sätt stödja föreningen.👍

/Holsljunga Byalag
/Holsljunga Byahus-Tallhaga