Fyll i enkät om skolan, tack!

Ta några minuter av din tid och fyll i denna enkät gällande skolan! 🏫

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYUJTDUuQMWiQp_7nJj6W3EMcr_kpfgn7CziRW6fPPvUWL3Q/viewform

Syftet med den här enkäten är att ge möjlighet för fler berörda att komma till tals när det gäller kommunens beslut att tomställa Holsljunga skola. Vi är tacksamma för dina svar omgående. Hälsningar från Holsljunga föräldragrupp och Holsljunga byalag.