Byalaget informerar om byggnationer och tomter

Hoppas ni alla haft en skön sommar och semester! 🤗☀️😎
Trots semester har byalagsarbetet fortgått och här kommer lite ny information kring tomterna vid Stråvik 1:6, bortanför dansbanan.
I veckan ägde ett dialogmöte rum mellan bland annat kommunchefen Magnus Nilsson, kommunpolitikerna Stefan Carlsson, Johan Björkman, tjänstemännen Fredrik Ekberg (samhällsbyggnadschef), Fredrik Dahl, företagarföreningar och TRIVAB där olika frågor avhandlades. Under mötet påtalade bland annat TRIVABS ordförande Christer Everås att man vill skynda på processen med tomterna vid Stråvik i Holsljunga så att privatpersoner och Mjöbäcks Sparbanks Stiftelse kan komma igång och bygga i området. TRIVAB berättade att det redan idag finns intresserade privatpersoner (som också resultatet från Holsljunga Byalags enkät visar) och att Mjöbäcks Sparbanks Stiftelse också är intresserade av att bygga två parhus med fyra hyreslägenheter. Eventuellt finns det ytterligare intressenter.
Det finns som vi tidigare nämnt inget beslut på att iordningställa området där detaljplanen vunnit laga kraft, men finns det ett stort intresse kan man från kommunens sida påskynda processen.
I nästa vecka kommer kommunchef Magnus Nilsson och några politiker komma ut och titta på marken vid Ljungsjön bortanför skolan, då en privatperson, Peter Karlsson, som äger marken där har sökt förhandsbesked för att stycka av ett par tomter för byggnation.