Sammanställning bostadsenkäter

Nu finns en sammanställning över svaren vi fått in på bostadsenkäterna som skickades ut i början av februari. 82 st svarande är en jättebra siffra tycker vi! Vad vi kan utläsa av svaren finns det ett starkt intresse i byn för nybyggnation av framförallt hyreslägenheter med sjönära läge.

Vår förhoppning är att vi kan få till ett samarbete med Mjöbäcks Sparbanks Stiftelse för Utveckling i Trivselbygden. Underlagen har vi nu skickat både till stiftelsen och till kommun för fortsatt arbete! ?
SammanställningEnkäter