Författararkiv: Byalaget

Ny info kring de nya tomterna

Många års arbete för fler tomter i Holsljunga har äntligen resulterat i att kommunen nu startar igång exploatering av detaljplansområde Stråvik för att skapa 11 nya bostadstomter i Holsljunga. Det första steget i förberedelse av marken är att avverka skogen som finns där nu. Så oerhört glädjande!
En stor eloge till alla er i byn som länge har arbetat för detta! 🤗💕🏡

Aktuell information om denna exploatering hittar du kontinuerligt här:

https://svenljunga.se/ovrigt/nyheter/nyheter/2020-10-28-nya-tomter-i-holsljunga?fbclid=IwAR07nsNBN7yl20ForBN58j26kQLRkrIobxAvSEUpPtU9UopHG8gRDvvQEg4

 

Riksdagsledamot besökte friskoleföreningen


För snart två veckor sedan besökte riksdagsledamot Mikael Larsson bland annat friskoleföreningen i Holsljunga. Man berättade för honom om avslaget på att starta friskola. 
Utifrån det har Mikael lämnat in en skriftlig fråga i riksdagen. Här kan du läsa om hans besök och om frågan han lämnat in 🍀

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/tillstand-att-starta-friskolor_H811196