Årsmöte Hembygdsföreningen

Boka redan nu in Hembygdsföreningens Årsmöte i kalendern:

11 mars kl. 18, Forskningslokalen (kommunalhusets källare)

Då blir det utöver årsmöte även utställning av Hembygdsföreningens arkiv från forskningslokalen samt fika och kaffe/te!

Mer information kommer så håll utkik här eller på anslagstavlorna.

Spegeln nr 104 nu ute på nätet!

Pga litet missförstånd, blev det lite försening för Spegelns utgivning på nätet, denna gång. Men den som väntar på något gott … så här här den nu!

Hittas på Spegelns länk under Byalaget.